In-pact is een advies- en trainingsbureau, bestaande uit 6 vaste medewerkers en 9 netwerkers, voor organisaties die werkzaam zijn in het operationele deel van het domein “Openbare Orde en Veiligheid”. Deze organisaties ondersteunen we graag zodat zij beter in staat zijn hun doelen te behalen.

We kennen de bedrijfsprocessen en de cultuur van de opdrachtgevers in dit domein en combineren die kennis met onze ervaring en (laatste) inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

Hierbij ligt de nadruk op het implementeren en het borgen van veranderingen, wat we bij voorkeur doen in samenwerking met de klantorganisaties en andere betrokken partijen.

"Ik zie veel interventies op het bekende gedrag van criminelen. Maar het wordt pas echt mooi als je op zoek gaat naar de voorspelbare beweging."

Martino Routier
Senior adviseur

Lees meer over deze training